People who reacted
Vignesh 4d

இவன் ஒரு பொட்டை பையன், இவன் அம்மா ஒரு பச்சை தேவிடியா , இவணவது அம்மா திருச்சி பஸ்ஸ்டாண்ட் தேவியாவக இருக்கிறாள் , இவனும் ஒரு பொட்டை பையன் என்பதால் உம்புவண், இவன் ஒரு கேவலமான இழி பிறவி

0 Reacts
0 Comments
0 Share
Reacts
Comments
Share
Please select a problem